Robotics

Robotics

ROBOTICS

Robotics

Robotics automatiserer dine opgaver og processer – det giver dig og dine

medarbejdere tid at fokusere på udvikling af jeres virksomhed.

SPAR TID

En robot kan arbejde op til 10 gange hurtigere end en stabil medarbejdere, og kan tilmed arbejde 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

BESPARELSE

Ved implementering af en robot garanterer vi en besparelse. Vores erfaringer viser besparelser på alt mellem 20 til 80%.

MEDARBEJDERTILFREDSHED

Overlad trygt de daglige administrative opgaver til en robot - det frigiver ressourcer og skaber glæde blandt medarbejderne.

INTEGRATION

Vores robotter arbejder på tværs af alle systemer, hvilket gør at vi kan løse problemer som ikke kan løses med API integrationer.

Hvordan fungerer Robotics – og hvad koster det?

Se vores videoer nedenfor – her viser vi eksempler på hvordan en robot programmeres

og arbejder, samt udregner et priseksempel og tilhørende besparelse.

Faktureringsrobot

Hos Høgsbro + Caspersen ApS har vi en robot til at forestå al vores fakturering. Se hvordan det fungerer ovenfor.

Hvad koster en robot?

Mange virksomheder tror at vores Robotics løsninger er dyre og administrativt tunge at implementere - men de tager fejl. Faktisk kan en robot oftest programmeres og installeres på ganske få uger, og til en fornuftig pris.Vi har både abonnementsløsninger og fastprisløsninger, så kontakt os for at få et estimat på din opgave. Vi garanterer at robottens pris er indtjent i omkostningsbesparelse indenfor de første 12 måneder. Oftest allerede indenfor de første 3-6 måneder.

Eksempel på faktureringsrobot:

Udvikling: Cirka 5 arbejdsdage
Implementering: Cirka 2 arbejdsdage

Ring til os for at høre nærmere, og lad os beregne et prisestimat på din robotløsning.

Tidslinje for implementering af Robotics

Step 1

Identificering af process

Sammen med jer identificerer vi én eller flere processer/opgaver, hvor det vil kunne give mening at implementere en robot. Vores erfaringer er, at for at en robot skal skabe værdi for jer, kræver det opfyldt mindst én af tre scenarier: Besparelse, frigivelse af ressourcer eller minimering af fejlrisiko. Det hele er en naturlig del af vores procesidentificering.

Step 2

Vi programmerer robotten

Vi fremlægger en konkret plan og budget for udviklingen - dette inkluderer et tidsestimat, beregning af engangsomkostning, samt fremtidigt månedligt abonnement hos os. Skulle vi - mod forventning - bruge flere udviklingstimer end beregnet, så er det naturligvis på vores regning.

Step 3

I har robotten på prøve i 14 dage

Vi stiller - kvit og frit - robotten til rådighed i 14 dage. Dette sikrer at robotten lever op til jeres forventinger og krav - det er også i denne periode at vi foretager eventuelle justeringer og tilretninger til jeres miljø. Skulle i ikke ønske robotten efter de 14 dage, så er vores arbejde uden beregning.

Step 4

Løbende support og justeringer

Vi er naturligvis til rådighed for løbende support - dette er inkluderet i jeres månedlige abonnement, og sikrer at jeres robot altid fungerer og er up-to-date. Skulle i ønske videreudvikling eller tilretninger til nye forhold i jeres virksomhed, så sker dette til en aftalt timepris eller fast honoraraftale. Vi er fleksible på vores løsninger.