HUMAN RESSOURCES

HUMAN RESSOURCES

HUMAN RESSOURCES

VORES HR YDELSER

Vi tilbyder HR løsninger – alt fra at vi skræddersyer en HR funktion til daglig sparring og HR dokumenter.

Operationel HR

Skal vi være din HR-afdeling – skræddersyet løsning til din forretning

Mangler du en HR-funktion eller er din virksomhed for lille til at have egen HR-afdeling så kan vi varetage dine HR-afdeling på timebasis. Vi sammensætter en løsning som passer til jeres forretning.

Rekruttering af medarbejder

 • Profilafklaring
 • Opsætning af jobannonce
 • Udvælgelse af kandidater
 • Test af kandidater i et af de bedste testsystemer på marked
 • Tilbagemelding til kandidat og leder

On-boarding af medarbejdere

On-boarding er det tidspunkt, der formentlig har størst betydning for, hvor godt en ny medarbejder kommer til at klare sig i jobbet.  I den første tid af en ansættelse er nye medarbejdere særligt følsomme for indtryk, og ofte er det her, de første signaler må opfanges for at fastholde medarbejderen og sikre trivsel.

Ansættelseskontakt håndtering

 • Udarbejdelses af ansættelseskontrakter
 • Udarbejdelses af tillæg til ansættelseskontrakter

Medarbejdereudviklings samtaler

MUS-samtalen er et rigtig stærkt værktøj i virksomheden, hvis MUS-samtalen bliver taget seriøst – et fantastisk supplement til den daglige kommunikation mellem leder og medarbejder. Den giver medarbejdere og ledere muligheden for at afstemme forventningerne til hinanden.

Trivselsmålinger og performance målinger

Medarbejderne er dine mest værdifulde aktiver. Deres betydning gør det derfor ikke alene nødvendigt at tiltrække de bedste talenter, men også at fastholde dem i lang tid. Hvordan har din organisation det?

Deltagelse i svære samtaler

 • Opsigelser
 • Sygefraværssamtaler
 • Performancesamtaler

Sparring – medarbejdere og ledere

 • Medarbejderne har en uvildig person som de kan komme til
 • Lederen kan søge sparring og coaching til håndtering af medarbejdere

Arbejdspladsvurdering APV

 • Virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet.
 • Kom godt igennem APV’ens 5 faser fra kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan I vil løse problemerne.

Ferie og fraværsstyring

 • Har din virksomhed styr på ferieregistrering – mange virksomheder taber penge på ikke at have styr på processen.
 • Overført ferie fra et ferieår til et andet – kan blive en dyr løsning hvis reglerne ikke overholdes
 • Har i styr på den nye ferielov
  • Afregninger til den nye feriefond for overgangsordningen
  • Må medarbejder afholde forskudsferie
  • Kommunikation til medarbejdere omkring den nye ferielov
 • Har du et overblik over fraværet i din virksomhed, hvordan kan fraværet mindskes?

Refusion ansøgninger

Har din virksomhed styr på reglerne omkring refusion. Går i gik af penge fordi i ikke får søgt refusion.

Forsikringer – Arbejdsskadeforsikring og rejseforsikring

Er dine forsikringer omkring dine medarbejdere opdateret og dækkende. Har du fået tilmeldt alle dine medarbejdere?

Pensionsordninger

Hvornår har du sidst kigget på din pensionsordning?

Er dine medarbejderspenge placeret i det selskab som dækker jeres behov bedst og samtidigt får et godt afkast?

Får nye medarbejdere rådgivning omkring pension?

Strategisk HR/HR-forretningspartner

HR skal bygge bro mellem strategi og mennesker.

Hvordan gøres det? Det er vigtigt, at HR er ”med-direktør”, tør stille de kritiske spørgsmål og generelt være en aktiv spiller i at få strategien til at lykkes.

Skal dine HR -funktion være HR-partner for forretning? Så broen mellem strategi og mennesker lyHvordan kan HR bidrage til opnåelse af forretningens strategi og opnåelse af målsætningen.

Sparringspartner med ledelsen

HR skal have en aktiv rolle i virksomheden

Ledelsesudvikling

Kompetencer

Hvordan ser dine kompetencer i forretningen ud i forhold til forretningens strategi

Kompetence afklaring- og udvikling

Forandringsledelse

Facilitering af forandringsledelse- og udviklingsprocesser

Organisationsændring

Facilitering af organsiationsændring

Tilfredshedsundersøgelse

Sparring omkring resultater af tilfredshedsundersøgelse herunder fastlæggelse udviklingsområder og plan.

MUS-samtaler

Hvad er formålet med Mus-samtaler? Træning af ledere til at få udnyttelse af Mus-samtalerne, så de bruges aktiv. Lad os sidde med ved Mus-samtaler og med efterfølgende coaching af lederen

Optimering og udvikling af HR

Skal du have opbygget en HR-funktion eller ønsker du at få optimeret/opdateret din eksisterende HR-funktion.

HR behov

Afdækning af forretningens HR- behov

Opbygning af HR-funktion

Opbygning af HR-funktion som passer til forretningens behov

Eksisterende HR-funktion

Gennemgang af eksisterende HR-funktion med HR ansvarlig

Fremtidig HR-funktion

Målsætning for den fremtidige HR-funktion

Eksisterende forretningsgang

Gennemgang af eksisterende forretningsgang og processer herunder roller og ansvar

Udarbejdelse af forretningsgange

Udarbejdelse eller opdatering af forretningsgange og processer

HR dokumenter

Gennemgang af HR-dokumenter og forslag til forbedringer

Træning i nye værktøjer

Integration

Integration mellem HR-systemer og løn

HR-dokumenter / processer

Klik på de enkelte emner for at læse mere…

Personalehåndbog

Udarbejdelse af personalehåndbog. Vi laver en personalehåndbog tilpasset jeres forretning.

MUS

Udarbejdelse af medarbejder udviklingssamtaler (MUS) – herunder koncept for opfølgning

Arbejdspladsvurdering (APV)

 • Virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet.
 • Kom godt igennem APV’ens 5 faser fra kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan I vil løse problemerne.

Rekruttering

For at sikre effektivitet og konsistent kvalitet i rekrutteringsprocessen bør der være en klar proces. Fejl rekruttering koster virksomheden mange penge.

On-boarding proces

On-boarding er det tidspunkt, der formentlig har størst betydning for, hvor godt en ny medarbejder kommer til at klare sig i jobbet. Den første tid af en ansættelse er nye medarbejdere særligt følsomme for indtryk, og ofte er det her, de første signaler må opfanges for at fastholde medarbejderen og sikre trivsel.

Afvikling af medarbejdere

Proces for afvikling af medarbejdere – Det har stor betydning hvordan denne proces finder sted i virksomhederne, her tydeliggør virksomheden sine værdier ved håndtering af svære situationer.